Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

WEST CO IMPEX S.R.L., titular al proiectului: CONSTRUIRE HALĂ PRODUCȚIE, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: CONSTRUIRE HALĂ PRODUCȚIE, propus a fi amplasat în jud. Sălaj, com. Crișeni, loc. Crișeni, F.N.. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 09 00 – 14 00, vineri între orele 09 00 – 1300,precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.