gdpr-privacy

GDPR

Prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora conform Regulamentului UE 2016/679

Dragi clienţi,

Dorim să informăm că responsabilitatea noastră în relaţia cu dumneavoastră implică şi modul în care WEST CO IMPEX SRL prelucrează datele cu caracter personal. Astfel, societatea s-a aliniat la standardele europene în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date stipulate în Regulamentul (UE) 2016/679 .

Categorii de date cu caracter personal prelucrate :

Nume, prenume, funcţia deţinută, număr de telefon, adresă e-mail.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

În calitate de societate cu răspundere limitată prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scop contractual şi legal. Temeiul prelucrării este constituit de contractul încheiat cu dumneavoastră şi de prevederile legale aplicabile. Pentru a facilita desfăşurarea activităţilor aflate în legătură cu specificul obiectului de activitate al societăţii şi în legătură cu contractul şi/sau în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale, există posibilitatea comunicării sau dezvăluirii acestor date către terţe persoane, dar numai în temeiul unui angajament de confidenţialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranţă şi că furnizarea acestor informaţii personale se face conform legislaţiei în vigoare. Aceşti destinatari pot fi: autorităţi şi instituţii publice, instanţele de judecată, notari, executori, traducători, servicii de poştă, servicii de curierat, etc.

Detalii complete privind procedura de prelucrare a datelor gasiţi în secţiunea Protecţia Datelor accesând: www.westcompany.ro

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate pe toată durata contractuală, până la expirarea obligațiilor contractuale și a termenelor de arhivare. Mai exact societatea prelucrează datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:

îndeplinirea obligaţiilor şi drepturilor ce decurg din contractele încheiate cu dumneavoastră

respectarea unei obligații legale a operatorului

prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră;

Prelucrarea datelor în alte scopuri decât cele contractuale și legale, o vom realiza numai în funcție de alegerile dumneavoastră.

Societatea WEST CO IMPEX SRL se obligă că datele cu caracter personal vor fi:

prelucrate cu bună credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale;

colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime;

adecvate, pertinente şi neexcesive, prin raportare la scopul pentru care sunt colectate şi ulterior prelucrate;

exacte şi actualizate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate şi respectiv prelucrate vor fi şterse sau rectificate;

stocate într-o formă care să permită identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesară realizării scopurilor pentru care datele sunt colectate şi prelucrate.

WEST CO IMPEX SRL nu promovează transmiterea de mesaje electronice nesolicitate (SPAM). Societatea se obligă să aplice, în legătură cu datele personale ale utilizatorilor/clienţilor săi măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă ttransmisii de date în cadrul unei reţele, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

Utilizarea unui buletin informativ

Când vă înregistrați pentru newsletter-ul nostru, ne furnizați adresa dvs. de e-mail și, în mod opțional, alte informații. Utilizăm aceste date exclusiv pentru a vă trimite newsletter-ul. Păstrăm datele pe care le dezvăluiți în aplicația dvs. de newsletter până când anulați abonamentul la newsletter-ul nostru. Vă puteți dezabona în orice moment prin intermediul link-ului destinat acestui scop sau prin trimiterea notificării corespunzătoare. Prin dezabonare, revocați utilizarea adresei dvs. de e-mail. Obiecția dvs. (și astfel anularea buletinului nostru de știri) poate fi comunicată prin trimiterea mesajului corespunzător la adresa noastră de e-mail.

Drepturile persoanei vizate

Regulamentul 679/2016 conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal şi anume: dreptul la informare, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune plângere, dreptul de a nu face obiectul unei prelucrări automate, dreptul de retragere al consimţământului

Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în temeiul consimţământului dvs. aveţi dreptul de a vă retrage acordul de prelucrare, în orice moment, printr-o cerere scrisă depusă la sediul nostru sau prin e-mail. Retragerea consimţământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

De asemenea, aveţi dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Societatea se angajează să aplice toate măsurile tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității datelor cu caracter personal, protejării lor împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor.

Contact și suport privind datele cu caracter personal

Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, datată, semnată și transmisă către WEST CO IMPEX SRL prin:

poștă la sediul societăţii situat în localitatea Crişeni, nr 1, jud. Sălaj

telefon la: 0260 661135

e-mail la: [email protected]

Politică de confidenţialitate

Respectul vieții dumneavoastră private este unul dintre principiile pe care noi ne bazăm activitatea și, de aceea, chiar de la începutul activității noastre ne-am prestat serviciile bazându-ne pe un set de principii de confidențialitate puternice. Confidențialitatea dumneavoastră este importantă pentru noi, motiv pentru care am creat această Politică de Confidențialitate pentru a vă explica practicile noastre legate de informațiile pe care le procesăm pentru a ne presta serviciile. Veți putea găsi aici informații despre datele pe care le colectăm și modul în care acest lucru vă afectează. De asemenea, tot aici vă explicăm măsurile pe care le luăm pentru a asigura confidențialitatea datelor dumneavoastră. Această politică de confidențialitatea se aplică tuturor serviciilor noastre pe care le regăsiți pe acest site, cu excepția cazului în care se specifică altfel. Vă rugăm să citiți și Termenii și condițiile care descriu termenii de utilizare a produselor și serviciilor noastre.

Cine este operatorul de date?

Societatea care colectează și procesează datele este West Co Impex SRL, persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sălaj sub nr. J31/598/1993, având CUI RO 4565806 și sediul social stabilit în Criseni, nr. 1, jud. Sălaj, telefon : 0260 661 135, email: [email protected] Ce date personale colectăm ? Datele personale sunt orice informație referitoare la dumneavoastră care ne permite să vă identificăm, cum ar fi: numele, adresa de email, telefon, informații despre accesul dumneavoastră pe site-ul nostru. Putem colecta date personale de la dumneavoastră atunci când utilizați site-ul web, când completați un formular de înscriere/de contact sau când vă abonați la un program furnizat de noi sau la newsletterul pe care îl trimitem. Colectăm toate aceste date în vederea funcționării optime, a furnizării serviciilor și produselor solicitate de către dumneavoastră, a îmbunătățirii serviciilor/produselor pe care vi le oferim, pentru a putea înțelege solicitările dumneavoastră și a putea personaliza oferta serviciilor/produselor noastre. Nu aveți obligația să furnizați datele cu caracter personal pe care vi le solicităm dar, dacă alegeți să nu faceți acest lucru, înțelegeți și acceptați faptul că este posibil să nu vă putem furniza serviciile noastre sau o calitate superioară a serviciului.

În activitatea noastră putem colecta următoarele categorii de informații:

Nume și prenume;

Adresa de email;

Număr de telefon;

Adresa de livrare în situația în care se comandă un produs fizic

Informații de logare și cont – nume (username) și parolă. Parola trebuie schimbată de dumneavoastră din setările contului astfel încât să nu mai avem acces la aceasta

Informații despre utilizarea de către dumneavoastră a site-ului nostru;

Comunicațiile pe care le faceți cu noi sau pe care le direcționați către noi prin scrisori, emailuri, servicii de chat, apeluri și rețele de socializare;

Locația, inclusiv locația geografică în timp real a computerului sau a dispozitivului dumneavoastră prin GPS, Bluetooth, împreună cu locațiile WI-Fi hotspot și turnul celular cu sursă de mulțime, dacă utilizați funcțiile bazate pe locație și activați Serviciile de localizare setări pe dispozitiv și pe computer;

Date referitoare la modalitățile de plată și datele contului bancar. Tranzacțiile efectuate pe site-ul nostru se realizează prin platforma mobilpay.ro și aceste date sunt necesare pentru achiziționarea serviciilor și produselor noastre.

Cookies sunt fișiere mici pe care un site sau furnizorul de servicii al acestuia le transferă la hard drive-ul care aparține computerului dumneavoastră, prin Web Browser (dacă permiteți acest lucru), care permite site-urilor sau sistemelor furnizorilor de servicii să vă recunoască browser-ul și să capteze și să își amintească anumite informații. utilizăm cookies pentru a funcționa și a furniza serviciile noastre, pentru a vă putea îmbunătăți experiențele, pentru a înțelege modul în care serviciile noastre sunt utilizate și pentru a putea personaliza serviciile noastre în funcție de nevoile dumneavoastră. Astfel, folosim cookies pentru a înțelege care dintre întrebările noastre frecvente sunt cele mai populare și pentru a vă arăta conținutul relevant pentru serviciile noastre. În plus, este posibil să folosim cookies pentru a vă aminti alegerile dumneavoastră, cum ar fi preferințele de limbă, pentru a vă putea oferi o experiență mai sigură și pentru a personaliza serviciile noastre pentru dumneavoastră. Aflați mai multe despre modul în care flosim cookies în Politica de cookies. În ce scop procesăm datele dumneavoastră personale?

Oricare dintre informațiile pe care le colectăm de la dumneavoastră poate fi folosită în unul dintre următoarele moduri:

Pentru a vă oferi un conținut personalizat (informațiile dumneavoastră ne ajută să răspundem mai bine nevoilor dumneavoastră individuale); Pentru a ne îmbunătăți Website-ul (ne străduim încontinuu să îmbunătățim calitatea serviciilor oferite de către website-ul nostru pe baza informațiilor și a feedback-ului pe care îl primim de la dumneavoastră) Pentru a îmbunătăți serviciul de relații cu clienții (informațiile dumneavoastră ne ajută să răspundem mai eficient la solicitările și nevoie clienților ); Pentru a procesa plățile dacă achiziționați produsele/serviciile noastre, pentru a vă furniza starea comenzii, pentru a vă ajuta cu întrebările și cererile și pentru a evalua reclamațiile. Pentru a vă contacta în vederea detalierii Programelor oferite de noi sau a purtării de discuții prealabile contractării acest lucru se va întâmpla doar după ce dumneavoastră v-ați expimat consimțământul separat și expres în acest sens; Pentru comunicările periodice în scop de marketing (transmitere newsletter, materiale, articole, informații despre produse/servicii/proiecte viitoare) acest lucru se va întâmpla doar după ce dumneavoastră v-ați expimat consimțământul separat și expres în acest sens; Pentru concursurile sau promoțiile la care participați; Efectuarea de analize interne (incluzând analize statistice), atât cu privire la produsele/serviciile oferite, cât și cu privire la portofoliul de clienți, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor/produselor. Ce ne dă dreptul să procesăm datele?

Vom procesa datele dumneavoastră numai în cazul în care avem o bază legală pentru acest lucru. Putem prelucra datele dumneavoastră atunci când există unul sau mai multe dintre următoarele:

Temei Legal – Vom procesa datele dumneavoastră numai în cazul în care vom avea o bază legală pentru a face acest lucru. Astfel, această bază legală va depinde de motivele care stau la baza colectării și folosirii datelor dumneavoastră. Respectarea obligațiilor legale – Gestionarea și emiterea facturii pentru vânzare se basează pe obligația legală a societății în relația sa cu clienții. Astfel, colectarea datelor în acest sens, va avea la bază nevoia respectării de către noi a obligațiilor legale ce ne revin. Consimțământul – Acesta poate reprezenta temei legal al procesării datelor cu caracter personal în scopul gestionării trimiterii de informații de markeing (articole, informații despre proiecte, evenimente, etc) sau în scopul contactării detalierii ofertei. Dreptul de retragere consimțământului privind procesarea datelor, va putea fi exercitat de către dumneavoastră oricând. Menționăm faptul că doar persoanele cu vârsta de cel puțin 18 ani pot să își dea consimțământul. Pentru cei sub această vârstă, este necesar consimțământul părinților sau al tutorilor legali ai copiilor. Interes Legitim – Interesul nostru legitim constă în garantarea faptului că site-ul nostru este sigur pentru dumneavoastră. De asemenea, acesta ne ajută să înțelegem nevoile, așteptările și nivelul de satisfacție al utilizatorilor noștri. Astfel, vom putea să ne îmbunătățim produsele, serviciile și mărcile. Realizăm toate aceste acțiuni în scopul îmbunătățirii nivelului de satisfacție al vizitatorilor si clienților noștri.

Cât timp păstrăm datele? Datele dumneavoastră personale vor fi păstrate doar pentru timpul necesar îndeplinirii scopului pentru care sunt prelucrate. Astfel, pentru a determina perioada de păstrare adecvată, vom ține cont de cantitatea, natura datelor și scopurile pentru care le prelucrăm și dacă putem să atingem aceste scopuri și prin alte mijloace. În calcularea acestei perioade vom lua în considerare perioadele pentru care ar putea fi necesar să păstrăm date cu caracter personal pentru a ne îndeplini obligațiile legale sau pentru a ne ocupa de reclamațiile sau întrebările dumneavoastră. În situația în care legea ne solicită păstrarea datelor dumneavoastră pentru un anumit termen (în cazul facturii se prevede termenul de 5 ani), datele dumneavoastră vor fi șterse după expirarea acestui termen. Ulterior acestui moment al îndeplinirii scopului pentru care au fost prelucrate, datele dumneavoastră personale vor fi șterse sau distruse în siguranță. De asemenea, de menționat este faptul că, în permanență, luăm în calul cum putem minimiza cantitatea de date personale pe care le folosim.

Cum protejăm datele dumneavoastră personale? Site-ul nostru utilizează tehnici de securitate a informației cu scopul de a evita accesul neautorizat la date și pentru a garanta confidențialitatea acestora.Te asigurăm că am adoptat toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a garanta siguranța și integritatea datelor cu caracter personal pe care le procesăm, precum și pentru a evita pierderea, distrugerea sau deteriorarea lor în orice fel. După efectuarea oricărei tranzacții, informațiile dumneavoastră personale (carduri de credit, numere de asigurare socială, date financiare, etc) nu vor fi stocate pe serverele noastre. În acest sens menționăm că avem un acord de colaborare cu platforma mobilpay.ro pentru procesarea tuturor tranzacțiilor, acord care conține și clauze exprese de protecție a datelor dumneavoastră. Așa cum am menționat, în unele situații este posibil ca noi să dezvăluim informațiile dumneavoastră unor terțe părți de încredere, parteneri ai companiei noastre cu care am încheiat acorduri care prevăd clauze stricte de protecția datelor, în scopurile stabilite în această politică de confidențialitate. Solicităm tuturor partenerilor noștri să dispună de măsuri tehnice și organizatorice de securitate adecvate pentru a vă proteja datele personale. Nu ne asumăm răspunderea pentru pierderea de informații cauzate de erori ale soft-ului cu care este conceput si găzduit site-ul și nici nu răspundem pentru erorile în securitatea serverului care găzduiește site-ul. Care sunt drepturile dumneavoastră legate de datele personale?

Aveți următoarele drepturi:

Dreptul la informare: aveți dreptul să solicitați informații despre faptul că deținem informații personale despre dumneavoatră și, dacă da, despre ce informații este vorba și de ce le deținem;

Dreptul la acces: aveți dreptul de acces la informațiile dumneavoastră. Acest lucru vă permite să primiți o copie a informațiilor personale pe care le deținem despre dumneavoastră și să verificați dacă le procesăm în mod legal;

Dreptul la rectificare: aveți dreptul să ne solicitați rectificarea informațiilor personale în cazul în care acestea sunt incorecte sau completarea lor în situația în care sunt incomplete.

Dreptul la limitare: aveți dreptul să ne solicitați limitarea datelor prelucrate în situația în care acest lucru este posibil ținând cont de scopul prelucrării.

Dreptul la ștergere: aveți dreptul să solicitați ștergerea informațiilor dumneavoastră. Astfel puteți să ne solicitați ștergerea sau eliminarea informațiilor personale acolo unde nu avem motive întemeiate pentru a continua să le procesăm. În același sens, aveți dreptul să ne solicitați ștergerea sau eliminarea datelor dumneavoastră în situația în care v-ați exercitat dreptul de a vă opune prelucrării (vedeți mai jos).

Dreptul de a vă opune prelucrării: aveți dreptul să vă opuneți prelucrării informațiilor dumneavoastră persoale în cazul în care prelucrarea are la bază un interes legitim și ceva din situația dumneavoastră concretă vă face să aveți obiecțiuni referitoare la prelucrarea pe acest motiv. Totodată, aveți dreptul să faceți obiecții în cazul în care prelucrăm informațiile dumneavoastră în scopuri de marketing direct și nu avem consimțământul dumneavoastră;

Dreptul de a vă opune cu privire la luarea deciziilor automate în ceea ce vă privește

Dreptul de a solicita restricții în ceea ce privește procesarea informatiilor personale: aveți dreptul să ne cereți să spuspendăm procesarea datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri.

Dreptul la portabilitate: aveți dreptul să primiți datele personale într-o formă electronică structurată sau să ne solicitați transmiterea datelor dumneavoastră unei alte părți. Acest lucru vă permite să preluați datele dumneavoastră de la noi într-un format utilizabil electronic și să le puteți transfera către o altă parte.

Dreptul de a vă retrage consimțământul: în situația în care v-ați dat acordul pentru colectarea, procesarea și transferul informațiilor dumneavoastră personală, într-un anumit scop, aveți dreptul de a retrage acest consimțământ în orice moment. Odată cu notificarea de retragere a consimțământului transmisă de către dumneavoastră, noi nu vom mai procesa informațiile dumneavoastră în scopul/scopurile pentru care l-ați retras, cu excepția cazului în care avem altă bază legitimă în acest sens.

Dreptul de a depune o reclamație Pentru exercitarea oricăruia dintre drepturile anterior menționate, vă rugăm să transmiteți solicitarea dumneavoastră la adresa de mail [email protected] sau prin scrisoare la adresa: Criseni, nr. 1, jud. Sălaj. Pentru a vă exercita drepturile anterior menționate nu se solicită niciun fel de taxă. Totuși, în situația în care cererea dumneavoastră este vădit nefondată sau exagerată, este posibil să solicităm o astfel de taxă sau să refuzăm să dăm curs cererii. În vederea procesării cererii dumneavoastră referitoare la drepturile pe care le aveți în legătură cu datele dumneavoastră personale se va putea solicita identificarea prin prezentarea unui act de identitate. Aceasta este o altă măsură de securitate pe care o luăm pentru a ne asigura că informațiile personale nu sunt divulgate niciunei alte persoane care nu are dreptul să le primească.

Căror destinatari le putem comunica datele dumneavoastră? West Co Impex SRL nu vinde, nu schimbă în niciun fel și nu transferă datele dumneavoastră niciunei alte companii/persoane, indiferent de motiv, fără consimțământul dumneavoastră dat în acest sens. Totuși, comunicarea unora dintre datele dumneavoastră poate fi efectuată în scopul expres al vânzării produsului/serviciului achiziționat/solicitat.

Astfel, datele dumneavoastră pot fi comunicate următorilor destinatari:

Administrații și organisme publice în cazul în care acestea le solicită în conformitate cu normele fiscale, de protecție a muncii, de siguranță socială sau cu oricare alte reglementări aplicabile;

Comunicarea legală;

Furnizorilor de servicii de terță parte (de exemplu: furnizorii de servicii IT, arhivare în format fizic/electronic, curierat, utilități, audit, serviciilor de suport, furnizorilor care procesează plăți, analizează date, furnizează servicii clienților)

În toate cazurile, terții cu care se partajează anumite date cu caracter personal vor dovedi în prealabil adoptarea măsurilor de natură tehnică și organizatorice adecvate pentru protecția corectă a datelor dumneavoastră personale. În acest sens, menționăm faptul că societatea noastră încheie contract cu fiecare astfel de terț și prin care se specifică expres măsurile de protecție a datelor personale. Mai mult decât atât, aceștia au acces la datele cu caracter personal necesare pentru a-și îndeplini funcțiile dar nu le pot folosi în alte scopuri.

În situația în care doriți mai multe informații referitoare la comunicarea datelor către partenerii noștri, nu ezitați să ne contactați la adresa de mail [email protected]

Link-uri exterioare

Ocazional, pe site-ul nostru putem să includem sau să oferim produse și/sau servicii ale unor părți terțe. Aceste site-uri ale părților terțe au politici de confidențialitate separate și independente. Astfel, îți recomandăm să citești politicile acestora pe care e regăsești pe site-ul lor și, de asemenea, termenii de condiții ai site-ului. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru conținutul și activitățile acestor web site-uri conexe. Totuși, căutăm să protejăm integritatea site-ului nostru și acceptăm orice feedback referitor la aceste site-uri. Această politică de confidențialitate se aplică doar informațiilor colectate prin intermediul website-ului nostru și nu informațiilor colectate offline.

Termeni și condiții – Vă rugăm să accesați secțiunea noastră de Termeni și Condiții care stabilește condițiile de utilizare, de renunțare și de limitare a responsabilității care guvernează utilizarea website-ului nostru.

Consimțământul dumneavoastră – Prin utilizarea site-ului nostru în continuare, admiteți că ați luat la cunoștință și vă dați consimțământul față de politica de confidențialitate a website-ului nostru.

Modificări ale politicii de confidențialitate – Politica noastră de confidențialitate se poate modifica ocazional iar orice modificare vă va fi comunicată prin email sau printr-o notificare pe site-ul nostru.

Contact și suport privind datele cu caracter personal

Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, datată, semnată și transmisă către WEST CO IMPEX SRL prin:

poștă la sediul societăţii situat în localitatea Crişeni, nr 1, jud. Sălaj

telefon la: 0260 661135

e-mail la: [email protected]

Termeni si condiții

Vă aflați pe website-ul societății West Co Impex SRL, denumit în continuare „Site” sau „Site-ul”. Prin prezentul document, punem la dispoziția dumneavoastră Regulamentul privind termenii și condițiile de utilizare ale acestui site, care se aplică tuturor persoanelor care îl accesează. Site-ul este deținut și administrat de societatea West Co Impex SRL, persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sălaj, sub nr. J31/598/1993, CUI RO 4565806 și sediul social stabilit în Criseni, nr. 1, jud. Sălaj, telefon: 0260 661 135 e/mail: [email protected] Prin vizitarea website-ului nostru și accesarea informațiilor, resurselor, serviciilor, produselor și instrumentelor pe care vi le oferim, înțelegeți și sunteți de acord să acceptați Termenii și Condițiile enunțate în cuprinsul prezentului document, precum și cu termenii si condițiile formulate în Politica de Confidențialitate (insert link), cu toate efectele și consecințele ce decurg din aceasta. Ne rezervăm dreptul de a schimba prezenții Termeni și Condiții de utilizare fără niciun fel de notificare prealabilă. Totuși, în situația în care aceste modificări ar fi de natură să afecteze drepturile dumneavoastră personale și/sau ar avea implicații asupra datelor dumneavoastră personale, acest aspect va fi adus la cunoștința dumneavoastră prin apariția unui mesaj automat la accesarea site-ului prin care veți fi informat cu privire la aceste modificări. Faptul că veți continua să utilizați acest site după astfel de modificări, notificate dacă natura lor cere acest lucru, reprezintă confirmarea și acordul dumneavoastră față de secțiunea modificată a termenilor și condițiilor. În situația în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile de utilizare ale site-ului vă rugăm să părăsiți site-ul. Continuarea navigării pe site va echivala cu luarea la cunoștință și acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare, a politicii de confidențialitate (link) și a politicii de cookies (link). Acest document vă prezintă drepturile și responsabilitățile dumneavoastră atunci când utilizați acest site și vă rugăm să le citiți cu atenție.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Întreg conținutul și toate materialele disponibile pe site, incluzând, dar fără a se limita la, text, grafică, numele website-ului, cod, imagini și siglă sunt proprietatea intelectuală West Co Impex SRL fiind protejat de legislația privind protecția drepturilor de autor și a drepturilor conexe. Orice utilizare inadecvată, incluzând dar fără a se limita la reproducerea, distribuirea, afișarea sau transmiterea oricărui conținut pe acest site este interzisă, cu excepția cazului în care este autorizată în mod expres de West Co Impex SRL.

UTILIZAREA ȘI CONDUITĂ RESPONSABILĂ

Prin vizitarea website-ului nostru și accesarea informațiilor, resurselor, serviciilor, produselor și instrumentelor pe care vi le oferim, fie direct, fie indirect (numite în continuare „Resurse”), sunteți de acord să utilizați aceste Resurse doar pentru scopurile pentru care au fost avute în vedere, cu respectarea (a) Termenilor și Condițiilor și (b) Politicii de Confidențialitate și (c) legilor, reglementărilor aplicabile și practicilor sau instrucțiunilor online general acceptate. Astfel, înțelegeți că:

Pentru a ne accesa Resursele, vi se poate solicita să furnizați anumite informații despre dumneavoastră ca și parte din procesul de înregistrare sau ca și parte a abilității dumneavoastră de a utiliza Resursele. Astfel, vi se vor putea solicita informații precum: nume, număr de telefon, adresă de email, adresă (în situația în care comandați un bun fizic) date necesare procesării plăților (în situația în care achiziționați produse/servicii contra cost). În Politica de confidențialitate vă prezentăm mai pe larg datele care vă pot fi solicitate și drepturile pe care le aveți în legătură cu acestea. Astfel, sunteți de acord ca orice informație ne furnizați, aceasta să fie întotdeauna corectă și la zi. Sunteți responsabil/ă să păstrați confidențialitatea oricăror informații de autentificare asociate cu orice cont pe care îl foloșiți pentru a ne accesa Resursele. În consecință, sunteți responsabil/ă pentru orice activități care apar în contul/conturile dumneavoastră. În acest sens, menționăm că aveți obligația de a vă schimba parola generată în mod automat la prima accesare a contului și de a nu o comunica niciunei alte persoane.

Accesarea sau încercarea de a accesa oricare dintre Resursele noastre prin orice alte mijloace decât cele pe care le oferim este strict interzisă. Prin continuarea navigării pe acest site consimțiți în mod expres să nu accesați sau să nu încercați să accesați oricare dintre resursele noastre prin orice mijloace automate, neetice sau neconvenționale. Angajarea în orice activitate care perturbă sau interferează cu Resursele noastre, incluzând serverele și/sau rețelele pe care Resursele noastre sunt localizare, sau de care sunt conectate, este strict interzisă. Încercarea de a copia, duplica, reproduce, vinde, comercializa sau revinde Resursele noastre este strict interzisă. Extragerea oricăror informații din resurse urmată de orice utilizare în scop comercial sau necomercial care depășește sfera copiei private reglementate de lege sau pentru vânzare ori licențiere, și fără a avea în prealabil un consimțământ scris al titularilor drepturilor de proprietate constituie o încălcare a condițiilor de utilizare și ne rezervăm dreptul de a lua măsurile legale pentru protejarea drepturilor noastre. Sunteți singurul/a răspunzător/răspunzătoare de orice consecințe, pierderi sau prejudicii care ni se pot aduce, direct sau indirect, din cauza oricăror activități neautorizate conduse de către dumneavoastră sau la inițiativa dumneavoastră, așa cum acestea au fost explicate mai sus, și care, de asemenea, pot atrage după sine răspunderea civilă sau penală. Este posibil ca în viitor să oferim diferite instrumente de comunicare deschisă pe website-ul nostru, cum ar fi comentariile pe bloguri, postări pe bloguri, discuții publice, forumuri, grupuri de informații, evaluări și analize de produse, diferite servicii de social media, etc. Înțelegeți și acceptați faptul că în general nu verificăm sau monitorizăm conținutul postat de utilizatorii acestor diferite instrumente de comunicare, ceea ce înseamnă că dacă alegeți să utilizați aceste instrumente pentru a transmite orice tip de conținut pe website-ul nostru, vă asumați personal responsabilitatea de a utiliza aceste instrumente în mod responsabil și etic. Prin postarea de informații sau prin utilizarea oricărui instrument de comunicare dintre cele menționate, vă dați acordul și vă asumați responsabilitatea că nu veți uploada, posta, partaja sau distribui conținut care:

Este ilegal, amenințător, calomnios, abuziv, hărțuitor, degradant, indimidant, fraudulos, amăgitor, invaziv, rasist sau care conține orice tip de limbaj sugestiv, inadecvat sau explicit; Încalcă o marcă înregistrată, un patent, un secret comercial, dreptul de autor sau orice alt drept de proprietate al oricărei părți; Conține orice tip de reclamă neautorizată sau nesolicitată; Impersonează orice persoană sau entitate, incluzându-i pe angajații sau reprezentații West Co Impex SRL. Astfel, înțelegeți și acceptați faptul că avem dreptul de a decide să ștergem orice conținut care considerăm că nu corespunde prezenților Termeni și condiții de utilizare, precum și orice conținut care considerăm că este ofensiv, periculos, inaccetabil, incorect sau care violează orice drept de autor sau marcă înregistrată a unei terțe părți, fără a fi necesară niciun fel de notificare. Noi nu suntem responsabili de nicio întârziere sau eșec de a șterge un astfel de conținut. Prin continuarea navigării pe acest website vă dați acordul și sunteți de acord că noi avem dreptul de a șterge orice conținut care încalcă regulile stabilite în prezenții termeni și condiții și, totodată, renunțați la orice fel de pretenție față de noi. De asemenea, în situația în care decideți să faceți parte din programele oferite de către West Co Impex SRL, pe lângă posibilele instrumente de comunicare care ar putea să apară pe website-ul nostru, dumneavoastră primiți acces la grupul de facebook și de whatsapp al participanților la program și la chat-ul existent în cadrul apelurilor live. Astfel, vă asumați obligația de a respecta aceste reguli și în ceea ce privește utilizarea acestor instrumente de comunicare și a informațiilor transmise în cadrul lor și în ceea ce privește aceste moduri suplimentare de comunicare la care aveți acces doar în calitate de participant la programele West Co Impex SRL. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru niciun conținut postat de către dumneavoastră sau de către orice terțe părți care ne folosesc website-ul. Sunteți de acord să despăgubiți și să exonerați de răspundere West Co Impex SRL, directorii, asociații, angajații, administratorul pentru toate daunele, cheltuielile, prejudiciile și costurile, incluzând onorariile avocaților care rezultă din orice violare a acestor Termeni și Condiții de Utilizare sau din neîndeplinirea unor obligații legate de contul dumneavoastră, create de dumneavoastră sau de către orice altă persoană care vă folosește contul. Ne rezervăm dreptul de a formula acțiuni și apărări pentru orice pretenție pentru care avem dreptul la despăgubiri conform acestor Termeni și Condiții de Utlizare. Într-un astfel de caz, sunteți de acord să cooperați cu noi în măsura rezonabilă cerută.

CONFIDENȚIALITATE

Confidențialitatea dumneavoastră este foarte importantă pentru noi, motiv pentru care am creat o Politică de Confidențialitate separată pentru a vă explica în detaliu cum colectăm, administrăm, procesăm, asigurăm și stocăm informațiile dumneavoastră personale. Politica noastră de confidențialitate face parte integrantă din aceste Condiții de Utilizare și poate fi citită în integralitatea sa apăsând aici(link).

LIMITAREA GARANȚIILOR

Prin utilizarea website-ului nostru înțelegeți și sunteți de acord că toate Resursele pe care le oferim „așa cum sunt” și „în limita stocului disponibil”. Ne declinăm orice responsabilitate față de acuratețea, conținutul sau disponibilitatea informațiilor găsite pe site-uri care au legătură cu site-ul. Nu suntem responsabili pentru proasta funcționare a telefoanelor, rețelelor de electricitate, rețelelor electronice, a internetului, a calculatoarelor, a elementelor de hardware sau de software, pentru căderea, întârzierea sau dificultățile acestora, pentru mesajele poștale, de email, conexiunile ori intrările pierdute, furate, ilizibile, incomplete, deformate, mutilate sau pentru taxele poștale legate de acestea, pentru securitatea fiecăreia si a tuturor celor enumerate. Mai mult, nu suntem responsabili pentru incorectitudinea și inacuratețea informațiilor intrate, fie că sunt cauzate de utilizatorii de internet fie de oricare dintre echipamentele sau programele asociate cu sau utilizate de site fie de erori umane care pot apărea în procesarea oricări informatii legate de site. Site-ul poate că conțină incorectitudini tehnice sau greșeli ori omisiuni tipografice. Societatea nu este răspunzătoare pentru nicio eroare de natură tipografică, fotografică, tehnică sau legată de prețuri (incluzând, dar fără limitare la prețuri greșite ale produselor) care apar listate pe site-ul nostru. Societatea își rezervă dreptul de a face modificări, corecții și/sau îmbunătățiri ale site-ului și ale serviciilor descrise în astfel de informații, în orice moment, fără niciun fel de notificare. În plus, înțelegeți și sunteți de acord că: Orice conținut descărcat sau obținut prin utilizarea Resurselor noastre este obținut la hotărârea și pe riscul dumneavoastră și sunteți singurul/a responsabil/ă pentru orice stricăciune adusă calculatorului dumneavoastră sau altor dispozitive, pentru orice pierderi de date care pot rezulta din descărcarea unui astfel de conținut. Nicio informație sau sfat, fie exprimat, fie implicit, oral sau scris, obținute dumneavoastră de la West Co Impex SRL sau prin intermediul oricăror Resurse pe care le oferim, nu va oferi nicio clauză, garanție sau condiție de orice fel, cu excepția celor formulate expres în acestor condiții de utilizare.

DREPTURILE UTILIZATORILOR

În calitate de utilizator al site-ului aveți: Dreptul de acces, navigare și utilizare a acestui Site; Dreptul de a beneficia de informațiile postate pe Site; De a vă exprima opiniile sub forma de comentarii ori de a cere informații suplimentare prin intermediul datelor de contact menționate în secțiune Contact;

OBLIGAȚIILE VIZITATORILOR/UTILIZATORILOR

În calitate de utilizator al site-ului vă asumați următoarele obligații: Să utilizați Site-ul doar în scopuri legale; Să nu violați măsurile tehnologice și de protecție ale Site-ului; Să nu inițiați și desfășurați activități precum cele de tip cracking, hacking ori alte activități similare, de natură să afecteze buna funcționare a Site-ului, a serverului, securitatea informațiilor, etc. Să nu postați pe Site mesaje/materiale cu caracter ilegal, disciminator, abuziv, hărțuitor, amenințător, vulgar, obscen, rasist, profanator, ofensator sau defăimător pentru persoane/organizații, vătămător în orice privință, de natură să inducă un comportament ilegal sau în contradicție cu scopurile declarate ale acestui site;

Să nu postați mesaje publicitare;

Să nu divulgați informații confidențiale

GARANȚII ȘI LIMITAREA RĂSPUNDERII·

Societatea noastră depune toate diligențele pentru a vă oferi produsele/serviciile în conformitate cu nevoile și cerințele dumneavoastră. Ne dorim ca orice defecte în administrarea sau funcționalitatea oricăror produse/servicii/resurse să fie reparate sau corectate cât mai rapid. În ceea ce privește conținutul aflat pe site, este posibil să găsiți materiale pe care le considerați neadecvate. Societatea nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul postat de utilizatori prin intermediul Site-ului nostru. Nu suntem responsabili pentru acuratețea informațiilor, pentru respectarea drepturilor de autor, pentru legalitatea sau decența conținutului postat de utilizatori ai Site-ului. Prin continuarea utilizării site-ului sunteți de acord să ne eliberați de orice răspundere legată de un astfel de conținut. Totuși, vă suntem recunoscători dacă ne notificați în situația în care descoperiți astfel de conținut. Ne dorim să vă oferim cele mai bune produse/servicii/resurse dar nu suntem perfecți și uneori lucrurile pot să nu meargă cum ar fi trebuit. Prin citirea și asumarea prezentului document înțelegeți și acceptați că serviciile/produsele/resursele noastre sunt asigurate „așa cum sunt” și fără niciun fel de garanție expresă sau implicită.

Nu garantăm că: Produsele/serviciile/resursele vor fi disponibile în orice moment sau orice locație Orice defecte sau erori pot fi corectate Produsele/serviciile/resursele nu vor conține viruși sau alte materiale dăunătoare Rezultatele utilizării vor corespunde așteptărilor dumneavoastră. Utilizarea acestora se va face pe riscul dumneavoastră.

Limitarea răspunderii: În măsura maximă permisă de lege, nici compania West Co Impex nici angajații sau directorii noștri nu sunt răspunzători pentru nicio pierdere sau pagubă directă sau indirectă, accidentală sau cu titlu de exemplu care poate să apară în urma utilizării produselor/serviciilor/resurselor noastre sau ca urmare a oricăror schimbări sau pierderi de date, a anulării sau pierderii accesului sau a apariției unei perioade de nefuncționalitate, în situația în care aceste lucruri se întâmplă independent de culpa noastră. Orice pretenție față de noi va fi strict limitată la suma de bani pe care ați plătit-o pentru utilizarea produselor și/sau serviciilor, dacă o astfel de sumă a fost plătită.

ÎNCETAREA UTILIZĂRII

Sunteți de acord că, în situația încălcării prezenților Termeni și Condiții de utilizare, a Politicii de Confidențialitate sau a legii, putem să suspendăm sau să limităm accesul dumneavoastră la tot sau la o parte a website-ului și a Resurselor noastre. Acest lucru se poate efectua nefiind nevoie de o notificare prealabilă. Orice activitate suspectată a fi ilegală, frauduloasă sau abuzivă poate constitui o bază pentru încheierea relației cu dumneavoastră și poate duce la notificarea autorităților publice competente. În ceea ce privește datele dumneavoastră personale, în cazul în care se impune suspendarea sau rezilierea drepturilor dumneavoastră de a utiliza Resursele pe care le oferim, vom depune diligența necesară pentru ca ștergea informațiilor pe care le-ați putea avea stocate la noi, inclunzând orice informații de acces să se facă respectând Politica de confidențialitate (link) și drepturile pe care dumneavoastră le aveți, alegând metode care să nu producă prejudicii nejustificate pentru dumneavoastră.

LEGEA GUVERNANTĂ

Prin accesarea site-ului nostru sunteți de acord că legislația aplicabilă este cea din România și UE cu privire la toate chestiunile care țin de utilizarea acestui website și de cumpărarea oricăror produse sau servicii prin intermediul acestui site. De asemenea, orice acțiune care are în vedere aplicarea prezenților termeni și condiții de utilizare și a politicii de confidențialitate este de competența instanțelor din România, de la sediul societății West Co Impex (Criseni, nr.1, jud. Sălaj).

Contact și suport privind datele cu caracter personal

Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, datată, semnată și transmisă către WEST CO IMPEX SRL prin:

poștă la sediul societăţii situat în localitatea Crişeni, nr 1, jud. Sălaj

telefon la: 0260 661135

e-mail la: [email protected]