Echipa West este alegerea potrivită!

Dacă vă gândiţi că puteţi aduce valoare adăugată pentru echipele West şi să contribuţi la menţinerea poziţiei noastre de a fi ALEGEREA POTRIVITĂ pentru clienţii noştri, ne puteţi transmite o copie a CV-ului, pe care ne angajăm să o tratăm cu maximă responsabilitate şi confidenţialitate: [email protected] Astfel, având în vedere intenția dumneavoastră de a aplica pentru un post în cadrul societăţii WEST CO IMPEX SRL cu sediul în loc. Crişeni, nr 1, jud Sălaj , înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sălaj sub nr.J 31/598/18.06.1993, CUI RO 4565806, în conformitate cu Regulamentul General al Uniunii Europene privind protecția datelor (Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”) care este aplicabil din dată de 25 mai 2018, vă informăm următoarele:

1. Scopul şi temeiul prelucrării:

Pentru efectuarea demersurilor aferente procesului de recrutare, în vederea unei posibile angajări în cadrul West Co Impex, datele dumneavoastră personale vor fi colectate și prelucrate. În consecință, fără a avea la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal, West Co Impex SRL nu va putea să vă contacteze și să efectueze demersurile necesare în vederea încheierii contractului individual de muncă. Colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se va face cu respectarea garanțiilor adecvate pentru drepturile fundamentale și interesele dumneavoastră, în condițiile art 6 alin 1 lit b) şi c) din Regulament. Dacă nu aţi fost angajat în urma procesului de recrutare, societatea nu va păstra CV ul dumneavoastră.

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate:

Vor fi prelucrate doar datele cu caracter personal strict necesare în scopul menționat mai sus. În special, Societatea va prelucra datele dumneavoastră obișnuite cu caracter personal, menționate în CV –ul și/sau scrisoarea de intenție comunicate, inclusiv, dar fără limitare la nume și prenume, imagine (dacă există), adresa de e-mail, număr de telefon, dată și locul nașterii, sex, nivel de studii, domiciliu, adresa, reşedinţă,naționalitate, țară , aptitudini și abilități, istoricul locurilor de muncă, permis conducere, nivel de studii, certificări profesionale, la care se adaugă orice alte date comunicate de către dumneavoastră sau solicitate în scopul prezentat la punctul 1 de mai sus. West Co Impex S.R.L. nu va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal din categoria datelor sensibile 1 , cu excepția situațiilor în care prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor sau, după caz, al exercitării unor drepturi specifice ale operatorului sau ale persoanei vizate în domeniul ocupării forței de muncă și al securității sociale și protecției sociale, în conformitate cu legislația aplicabilă (ex: date rezultând din activitatea de medicina muncii, în cazul în care veți fi selectat pentru post). Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este voluntară. Cu toate acestea, trebuie să fiți conștient de faptul că, fără furnizarea datelor cu caracter personal necesare, societatea nu va putea să procedeze la continuarea procesului de recrutare în ceea ce vă privește. De asemenea, în cazul în care veți fi selectat pentru postul la care ați aplicat și veți refuza să ne comunicați date absolut necesare pentru încheierea contractului individual de muncă și anume: dovedirea nivelului de studii absolvit, a certificărilor solicitate, a experienței menționate în conformitate cu cerințele postului, este posibil că respectivul contract individual de muncă să nu poată fi încheiat, în condițiile legii. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate/dezvăluite către diverşi destinatari precum ITM, ANAF sau către alte instituţii şi organisme, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal și cu scopurile prelucrării. Datele dumneavoastră cu caracter personal colectate pentru efectuarea demersurilor aferente procesului de recrutare vor putea fi reținute de către West Co Impex S.R.L. până la finalizarea procesului de recrutare. Societatea nu va păstra datele dumneavoastră și după ce postul pentru care aţi candidat a fost ocupat de către un alt candidat

Care sunt drepturile dumneavoastră

Începând cu 25 mai 2018 aveți următoarele drepturi ce rezultă din Regulamentul UE privind protecția datelor cu caracter personal: dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea sau actualizarea datelor, dreptul la ștergerea datelor, când sunt îndeplinite o serie de condiții (spre ex. dacă datele nu mai sunt necesare pentru scopurile de mai sus), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de a vi se comunica orice rectificare sau ștergere sau restricționare a prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a fi notificat în caz de încălcare a securității datelor, dreptul a va retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru cazurile în care v-ați exprimat acest consimțământ. De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Pentru orice solicitări pe care le puteți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus și pentru a ne adresa orice alte întrebări privitoare la cele comunicate prin 1 Datele cu caracter personal care dezvăluie originea etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filosofice, sau apartenența sindicală, precum și datele cu privire la sănătate sau datele cu privire la viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice prezenta, puteți să ne contactați la adresa de e-mail [email protected] și/sau la adresa poștală următoare: localitatea Crişeni, str Principală, nr. 1, jud Sălaj.